Soru: Mobil Telefon Ne Demek?

Mobil telefon nedir ne anlama gelir?

Mobil telefon: Bir yere kabloyla bağlı olmayan, insanın yanında taşıyabildiği kablosuz telefon. Cep telefonu ve araç telefonu birer mobil telefondur.

Telefon Türkçe kelime mi?

Türkçeye Fransızca telephone ‘den geçmiştir. Telefon için alısün ve çınka sözcükleri de Türkçe karşılık olarak önerilmiştir.

Telefon kelimesi hangi dilde?

Sözcüğün kökeni Telefon sözcüğü Eski Yunanca Telos “Uzak” ve Phone “Ses” sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur.

Mobil yaşamak nedir?

Mobilite kavramı kelime anlamıyla bir yerden başka bir yere olan hareketi ya da bir durumdan başka bir duruma geçişi ifade ediyor. Günümüzdeki pazar eğilimleri ve hızla değişen ekonomik faktörler, kullanıcıları ve işletmeleri her geçen gün daha hareketli çalışmaya yönlendiriyor.

Hastanın durumu stabil ne demek?

Hastalar için kullanılan ” durumu stabil ” ifadesi, hastanın durumunda herhangi bir değişiklik yok anlamına gelir. Bu kalıplaşmış ifade, hastanın ne daha iyiye ne de daha kötüye gittiğini söylemek için kullanılır.

Limon Türkçe kelime midir?

Türkçedeki limon kelimesi, Arapça ve Farsça’da aynı anlama gelen līmūn veya līmōn (ليمون) sözcüğünden alıntıdır. Antik çağdan beri bilinen acı limonun (citron) değişik türü olarak Avrupa ülkelerine 12. yy’da Arap ülkelerinden getirildiği için Avrupa dillerinde de limon kelimesi Arapçadan alınmıştır.

You might be interested:  FAQ: Akıllı Telefon Nasıl Şarj Edilmeli?

Şair Türkçe kelime mi?

Şair: Arapça kökenli kelime “anmak” anlamındaki şiir kelimesinden türemiştir. Tam karşılığı “özel bir anlama yeteneğine sahip olan”dır.

Grup Türkçe kelime mi?

Grup kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Grup, Fransızca dilinden Türkçe ‘mize geçmiştir. – Bir kadın grubu, gözleri komutanın penceresine dikili duruyor.

Telefon kelimesinin kökü nedir?

“ Telefon ” sözcüğünün kökü “tel” değildir; çünkü “tel” ile “ telefon ” arasında anlamsal herhangi bir bağ bulunmamaktadır. Mastar eki olan “-mak/-mek” ekini alamayan köklerdir. Türkçedeki köklerin büyük bir çoğunluğu bu türdendir.

Market yabancı mı Türkçe mi?

Market kelimesi Türkçe ‘de “çarşı, pazar ” anlamına gelir. İngilizce market “çarşı, pazar ” sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince mercatus “ticaret, çarşı” sözcüğünden alıntıdır.

Telefon haberleşmesi nasıl olur?

Aslında cep telefonu iletişimi de sabit telefon gibi bakır tel ağını kullanır. Cep telefonları baz istasyonları ile radyo frekanslarını kullanarak iletişime geçer. Baz istasyonu ise bakır kablolar ile operatörün altyapısına bağlıdır. Radyo frekansları yayımı yaparak hücresel bir yapı oluşturur.

Buruk bir tat ne demek?

1. sıfat Burulmuş olan.

Mehter ne demek anlami?

Mehter veya mehteran, Osmanlı Yeniçeri Askerî Bandosu. Osmanlı mehterinde; zurna, boru, kurrenay ve mehter düdüğü gibi nefesli, üflemeli, kös, davul, nakkare, zil ve çevgân gibi vurmalı ya da çarpmalı çalgılar yer almıştı.

BRUH nerede kullanılır?

Bu kelime İngilizce brother sözcüğü üzerinden türemiş bir ifadedir. İngilizcede brother ise, ‘Erkek kardeş,’ anlamına gelir. O yüzden daha çok kısaltılmış olarak bro ya da bruh biçiminde ele alınır ve dile getirilir. Bu bağlamda İngilizce üzerinde yerleşik şekilde Türkçede de özellikle sosyal medyada kullanılıyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector